Przykład instalacji z powietrzną pompą ciepła EVI 14kW

Zrealizowana przez nas inwestycja to dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 140m2. Ilość domowników to 4 osoby. Jest to budynek o zwartej bryle ocieplony styropianem o grubości 20cm na ścianach zewnętrznych. Dach został zaizolowany wełną o grubości 25cm. Okna 2 szybowe o standardowych własnościach termoizolacyjnych. Budynek jest usytuowany tak, że od strony zachodniej jest narażony na silne wiatry (nieosłonięty).

Jest wyposażony w dwie łazienki, jedna mała na parterze oraz większa na poddaszu.

Zamontowana przez nas instalacja grzewcza składa się w całości z niskotemperaturowego ogrzewania tzn:

W całości ogrzewanie podłogowe i dodatkowo grzejnik drabinkowy w łazience.

Jednostka grzewcza to pompa ciepła powietrze /woda typu monoblok EVI 14kW. Która w całości znajduje się na zewnątrz budynku (od strony kotłowni). Do budynku natomiast doprowadzone są rury grzejne. W kotłowni znajdują się dwa zbiorniki o pojemności 300 litrów każdy. Jeden jest przeznaczony na cele ciepłej wody użytkowej, natomiast drugi służy jako bufor do celów c.o..

Instalacje została uzupełniona roztworem glikolu by w razie braku energii elektrycznej nie doszło do uszkodzenia elementów zewnętrznych.

Sterowanie pompą odbywa się za pomocą sterownika firmy SIMENS z prostym interfejsem.

Instalacja grzewcza z kolei jest obsługiwana za pomocą sterownika VITOTRONIC 200-H i pozwala na sterowanie obiegiem ogrzewania podłogowego i pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Zasilanie pompy ciepła podpięte jest do instalacji trójfazowej 400V, wyposażonej w dodatkowy licznik energii tylko na potrzeby ogrzewania.

Pierwsze uruchomienie instalacji miało miejsce: 22.12.2015 r.

Tabela wyliczeń

* Przyjęta cena energii elektrycznej (podana na podstawie rachunków inwestora) 0,52zł/kWh

Wróć