Pompy ciepła

Pompy ciepła z roku na rok uzyskują coraz większą popularność. Są to urządzenia umożliwiające wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego i odpadowego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie najpopularniejsze są pompy powietrzne/woda i solanka/woda. Zarówno pompy powietrzne jak i gruntowe mają wiele zalet i możliwości zastosowania. Podczas wyboru rodzaju pompy ciepła warto zasięgnąć porady osoby mającej wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Skąd energia?

Pompa ciepła aby mogła pracować potrzebuje energię elektryczną do napędu sprężarki oraz podzespołów peryferyjnych. Dzięki pracy sprężarki urządzenie przetwarza energię zawartą w gruncie, powietrzu na wyższy stopień temperaturowy. Pozyskana w ten sposób energia służy do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. Efektywność urządzenia jest ściśle związana ze źródłem ciepła odnawialnego.

Stosowane rozwiązania:

Gruntowa pompa ciepła z pionowym kolektorem gruntowym

Gruntowa pompa ciepła z pionowym kolektorem gruntowym:

Gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym

Gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym:
1. Pompa ciepła
2. Zasobnik buforowy c.o.
3. Zasobnik c.w.u.

Pompa ciepła powietrze/woda

Pompa ciepła powietrze/woda